Jäsenyys

Huolehdi jäsenyydestäsi ammattiosastossa

Jäsenhuoltaja
Jukka Tahvanainen
040 752 7466
jukka.tahvanainen@hotmail.com


 • Tekijä-lehti kannattaa aina lukea, sillä siinä on jäsenelle tärkeitä ajankohtaisia asioita.

 • Teollisuusliiton eAsioinnissa voit päivittää omia tietojasi, kuten osoite, puhelinnumerot, työpaikka ja tilata liiton taskukalenterin. eAsiointiin pääset liiton sivujen kautta ja tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla nettipankkitunnuksilla.

 • Ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liiton järjestämis -ja sopimusaloilla työskentelevä, 15-vuotta täyttänyt työntekijä.

 • Opiskelijajäseneksi voi liittyä liiton järjestämis -ja sopimusaloille ammattiin opiskeleva. Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, mutta ollessaan loma-aikana työssä, on hyvä tehdä perintäsopimus ja maksaa jäsenmaksua, joka kerryttää työssäoloehtoa.

 • Teollisuusliiton jäsenmaksu vuonna 2022 on 1,00 % ennakkopidätyksenalaisesta palkkatulosta ja siihen rinnastettavasta tulosta, sekä työnantajan maksamasta sairausajan palkasta. Teollisuusliitto maksaa A-kassan, eli työttömyyskassan jäsenmaksun.

 • Ilman palkkatuloja, ansioturvaa tai perusturvaa oleva jäsen, joka ei ole vapautettu jäsenmaksusta, maksaa jäsenmaksua kuukausittain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.

 • Enintään kuuden (6) kuukauden aikana maksamattomat jäsenmaksut voidaan maksaa takautuvasti.

 • Jäsenen, joka on työnantajaperinnässä, tulee palkkalaskelmasta seurata, että jokaisesta palkasta on peritty ay-maksu. Jos työnantaja vaihtuu ja uusi työsopimus tehdään, tulee uuden työnantajan kanssa solmia myös uusi ay-maksun perintäsopimus.

 • Itse maksavan jäsenen tulee kuukausittain maksaa ay-maksu käyttäen ko. kuukauden viitekoodia. Henkilökohtaisen maksuviitteen saat kirjautumalla Teollisuusliiton e-asiointiin ja avaamalla jäsenmaksutiedot-osiossa jäsenmaksulaskurin. Maksun suuruudessa kannattaa olla rehellinen,ettei tule yllätystä työttömyyskassan maksamissa korvauksissa.

 • Itsensä työllistäjät ja ammatin harjoittajat, jotka jäävät ammattiosaston jäseniksi jälkisuojan ajaksi, maksavat valtuuston vuosittain vahvistamaa kuukausijäsenmaksua.

 • Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan: KELA:n sairauspäivärahalla, kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä, opiskelemassa, perhevapaalla, suorittamassa asevelvollisuutta, työttömänä työnhakijana, suorittamassa vapausrangaistusta. Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttavista syistä tulee toimittaa todiste liiton jäsenyysyksikköön (eAsiointi) tai ammattiosaston jäsenhuoltajalle.

 • Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi tehdä kahdelta työttömyysviikolta kirjautumalla A-kassan eAsiointiin. Jatkohakemukset tehdään joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoina.

 • Kun siirryt vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, toimita eläkepäätöksestä kopio liiton jäsenyysyksikköön. Jäsenyysyksikkö selvittää oletko oikeutettu liiton vapaajäsenyyteen.