Teollisuusliitto
Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry
Yhteystiedot
Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, yhdyshenkilöt

Componenta Manufacturing Oy
Ville Kökkö 050 573 2196


Frestems Oy
Risto Sillanpää 050 013 0826


Fortaco Ostrobotnia Oy
Jari Kaihlamäki 050 349 9304


Jackon Finland Oy
Yhteyshenkilö Merja Kulmala 050 366 0620


Lojer Oy
Veli-Matti Valtanen 050 405 5301


Metallipalvelu Koskinen Oy
Pääluottamusmies / luottamusvaltuutettu
Janne Leppänen 045 234 4899


Oy Nord-Finnhaus Ltd
Jussi Vartia 040 766 5466


Nammo Lapua Oy
Osastonluottamusmies
Jari Salmela 040 828 0498


Pelttarin Auto Oy
Harri Vilppala 044 091 3178


Ukko Works
Urho Jalonen 050 361 0935


Vammalan Teollisuuspalvelu Oy
Timo Vesamäki 050 405 4898


Vexve Oy
Jarkko Mäkipää 040 058 9346


AMMATTIOSASTON LUOTTAMUSMIES
Ville Kökkö 050 573 2196

Luottamusmies, tuo jokaisen työpaikan kaislikossa väijyvä hauki...

Sastamalan Teollisuustyöntekijäin ammattiosastoon kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta sellaista työpaikkaa, jolle on valittu luottamusmies. Määrä ei ole kovin suuri, kun otetaan huomioon niiden työpaikkojen lukumäärä, jotka toimivat Teollisuusliiton edustamalla toimialalla ja joissa työskentelee liittomme jäseniä. Vielä olisi monella kohtalaisen suurellakin alueemme työpaikalla mahdollisuus ja ehkä myös tarve saattaa työpaikan liitto-organisaatio toimivaan kuntoon.

Työpaikan järjestäytymisen tarve herää usein siinä vaiheessa, kun työnantaja alkaa tietoisesti vältellä työehtosopimuksen oikeanlaista soveltamista. Kun asia alkaa hiertää työntekijöitä, muodostuu siitä edunvalvonnallinen kysymys. Kenet laitetaan asiaa ajamaan ja "syötetään sudelle", kun ei ole luottamusmiestä? Asia jää usein silleen, kun kenelläkään ei ole kanttia ryhtyä. Työpaikka saattaa olla jopa uhattuna. Tarvittaisiin siis joukkovoimaa.

Työehtosopimus on tähänkin pulmaan ratkaisu. Oikeutta valita luottamusmies ei ole rajoitettu, mutta hänen tulisi kuitenkin edustaa työpaikan kaikkia työntekijöitä. Siihen riittää, että selkeästi suurin osa työntekijöistä on liiton jäseniä ja heillä on halu valita keskuudestaan luottamusmies. Ja koska luottamusmies on liiton jäsen, hän nauttii työehtosopimuksen suomaa työsuhdesuojaa jo ehdolle asettuessaan. Se antaa selustatukea lisää rohkeutta ryhtyä hoitamaan edunvalvontakysymystä. Ei työnantajalla useinkaan ole varaa ryhtyä irtisanomaan sopimuksen mukaan toimivaa luottamusmiestä. Perusteettomasta irtisanomisesta määrätyt korvaukset ovat siksi suuret.

Luottamusmiehellä on myös oikeus saada työnantajalta tietoja työpaikan asioista sekä opintovapaata kouluttautumiseen tehtäväänsä varten. Koulutusta tarjoaa liiton oma oppilaitos Murikka-opisto. Opetuksen kustannuksista vastaa Teollisuusliitto ja työnantaja yhteisesti, joten luottamusmies ei joudu maksamaan kuluja eikä kärsimään ansionmenetyksiä opintojensa takia. Päinvastoin; täysihoito ja virkistäytymismahdollisuudet tulevat nautittavaksi opetuksen lisäksi, kunhan voi aina viikoksi kerrallaan irrottautua kotoa.

Jos luottamusmiestä ei kaikista ponnisteluista huolimatta saada valittua työpaikalle, ei peli silti ole täysin menetetty. Edunvalvontakysymysten hoitamisessa tai työpaikan järjestäytymisessä voi olla apua ammattiosaston luottamusmiehestä. Osastonluotolla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä valtuuksia edustaa työntekijöitä kuin olisi työpaikan omalla luottamusmiehellä. Usein kuitenkin neuvot ja kannustus sekä varmuus asian oikeudellisista perusteista riittää sen eteenpäin viemiseen. Ja jos ei osaston luottamusmies osaa tai voi asioihin vaikuttaa, häneltä kuitenkin saa ohjeita, miten käyttää liiton toimitsijaorganisaation voimaa. Kyllä Hakaniemessä osataan. Siitähän me maksetaankin. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä!

Ville Kökkö
ammattiosaston luottamusmies
© Sastamalan Teollisuustyöntekijät ry. 2008-